تصویر ثابت

شرایط استرداد بلیط هواپیما

توجه : برابر قوانین خرید از پرهام گشت پارسیان هیچ یک از پروازهای چارتری و یا  رزرو و یا کنسل شده به صورت تلفنی قابل استرداد نمی باشند و در صورت وقوع تأخیر بیش از ۲ ساعت پرواز مسافر برابر قوانین ( پس از مهر شدن تیکت توسط کانتر ایرلاین) و ارسال تیکت ممهور بهمراه تکمیل فرم استرداد و ارسال هر دو (تیکت و فرم استرداد ) برای ما می توان استرداد مطالبه نمود

 

هزینه خدمات از کلیه استردادهای تلفنی کسر می گردد . در استرداد آنلاین این امر بصورت اتوماتیک و بدون دخالت فرم انجام می پذیرد
از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد تا 30 دقیقه قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز شناسه نرخی (کلاس) خط هوایی
40% 40% 40% 20% 20% H-V-Y-C-J ایران ایر
60% 60% 60% 30% 30% M-Q-O ایران ایر
100% N ایران ایر
40% 20% 20% 20% 20% N-Y-S-O آسمان
60% 30% 30% 30% 30% H-L آسمان
100% B آسمان
40% 20% 20% 20% 20% DEZVMQ آسمان
50% 50% 30% 10% 10% ماهان
50% 50% 20% 20% 20% آتا
50% 50% 40% 20% 20% V-M-H-B-Y-S ایران ایرتور
50% 50% 30% 10% 10% Z-L-Y-B-E تابان
100% U-H تابان
50% 30% 30% 10% 5% به غیر از K- N-R قشم ایر
100% K-N-R قشم ایر
70% 70% 70% 70% 40% K کاسپین
60% 60% 60% 60% 30% M کاسپین
50% 50% 50% 20% 20% H کاسپین
از 12 ظهر روز قبل پرواز تا 2 ساعت مانده به پرواز 50% 30% 30% همه کلاس ها

همه کلاس ها

نفت

نفت

از 2 ساعت مانده به پرواز به بعد 65%
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد 40 درصد تا 24 ساعت قبل از پرواز 20 درصد J-C-Y-H-V کیش ایر
از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد 50 درصد تا 24 ساعت قبل از پرواز 25 درصد Q-M-N-L-O کیش ایر
قوانین کنسلی هواپیمایی ماهان
NOSHOW از 12 ظهر 1 رزو قبل تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز شناسه ی نرخی
50% 30% 10% X
50% 30% 10% T
50% 30% 10% V
50% 30% 10% Q
50% 30% 10% P
50% 40% 15% L
70% 50% 20% N
70% 40% 30% C
50% 40% 20% I
95% 90% 90% U
95% 90% 90% W

توجه : در بلیط های صادر شده سیستمی تغییر نام ممکن نبوده و در چارتری با اخذ خسارت و نیز فقط با هماهنگی با چارتر کننده ممکن خواهد بود

پشتیبانی